kalin

Yabanci-Dilde-Kaleme-Alinmis-Milletlerarasi-TahkimAnlasmalari

Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları

Tahkim yargılaması, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak aralarında çıkmış veya çıkabilecek bir anlaşmazlığın çözümünün bir veya birkaç kişiye bırakılması ve anlaşmazlığın ihtiyari olarak bırakıldığı kişi ya da kişilerce karara bağlandığı alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur (HMK m.412/1). Yargı, devletin temel fonksiyonlarından biridir ve kural olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Ancak özel …

Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları Read More »

kap-memorandum

About the Capital Markets, Mandatory Public Disclosure Practices and Public Disclosure Platform (KAP)

The principles of protecting shareholders, enlightening the public and ensuring the safe operation of our capital markets are the basis of the regulations regarding capital markets. In this context, in order to ensure the aforementioned issues in a regular and healthy way, companies registered in Borsa İstanbul are obliged to disclose certain issues to the …

About the Capital Markets, Mandatory Public Disclosure Practices and Public Disclosure Platform (KAP) Read More »

milletlerarasi-usul-hukukunda-dava-etmeme-emrine-anti-suit-injunction-ingiliz-hukuku-bruksel-konvansiyon-rejimi-ve-turk-hukuku-cercevesinde-genel-bir-bakis-1

Milletlerarası Usul Hukukunda Dava Etmeme Emrine (Anti-Suit Injunction) İngiliz Hukuku, Brüksel Konvansiyon Rejimi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Genel Bir Bakış

Kaynağını İngiliz Hukukundan alan “anti-suit injunction” – Türkçe yaklaşık ifadesi ile “dava etmeme emri”2 – Kıta Avrupa Hukuku (Civil Law) sistemine sahip olan devletlere yabancı olan ve fakat İngiliz Hukukundan neş’et etmiş Müşterek Hukuk (Common Law) sistemi dahilindeki devletlerce uygulanan usul hukuku anlamında bir çeşit tedbir kavramıdır. Dava etmeme emri, en basit tanımı ile, iki …

Milletlerarası Usul Hukukunda Dava Etmeme Emrine (Anti-Suit Injunction) İngiliz Hukuku, Brüksel Konvansiyon Rejimi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Genel Bir Bakış Read More »

cas-tahkim-karari

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradeleri ile varlığı ve çerçevesi belirlenecek bir yargılama usulüdür. Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir (4686 Sayılı Milletlerarası …

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi Read More »

ayakta-kurek-sorfu

CAS 2018/O/5830 Karar Tercümesi

Ayakta kürek sörfü sporunun uluslararası sörf federasyonuna mı yoksa uluslararası kano federasyonuna bağlanacağına ilişkin CAS’ın 5 Ağustos 2020 tarihli karar özetinin tercümesi aşağıdaki makalede verilmiştir. Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin; CAS 2018/O/5830 Karar Tercümesi – PDF

apostil-tasdik-serhi

Apostil Tasdik Şerhi ve Hukuki Mahiyeti

Denizcilik sektörünün uluslararası mahiyet taşıması itibari ile yabancı olmadığı “Apostil” kurumunun incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Denizcilik sektörü özelinde Apostil kurumuna en çok gemi satım sözleşmesi/gemi inşa sözleşmesi çerçevesinde tara$arın karşılıklı closing (kapanış) evrak taleplerinde ya da o%-shore şirketlerin kuruluş ve özellikle arzeden Certificate of Incumbency, Certificate of Tax-Exemption gibi şirket evraklarında (genelde banka hesap açılımlarında …

Apostil Tasdik Şerhi ve Hukuki Mahiyeti Read More »

international-payment-methods-1

International Payment Methods

In international trade, mainly four payment methods are; used, which are (i) open account (cash against goods), (ii) advance payment (prepayment), (iii) bills for collection (documentary collection), and (iv) letters of credit (documentary credit). These payment methods attempt to reconcile the conflicting economic interests of the parties involved in international transactions. Please read the PDF …

International Payment Methods Read More »

imo-bunker-time-charterparty

IMO Bunker 2020 Kurallarının Zaman Çarteri Sözleşmesine (Time Charterparty) Olası Etkileri

Bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation, kısaca IMO) inisiyatif ve gayretleri sonucu,  Türkiye’nin de tarafı olduğu ¨Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine  Dair Uluslararası Sözleşme (ya da sektörce ve literatür de bilinen adı ile MARPOL 73/78 Sözleşmesi) birçok devlet tarafından imzalanarak, kabul edilmiş ve bu çerçevede de global bazda ticari gemilerden …

IMO Bunker 2020 Kurallarının Zaman Çarteri Sözleşmesine (Time Charterparty) Olası Etkileri Read More »

Scroll to Top