Articles Published in Journals / Magazines (TR)

milletlerarasi-usul-hukukunda-dava-etmeme-emrine-anti-suit-injunction-ingiliz-hukuku-bruksel-konvansiyon-rejimi-ve-turk-hukuku-cercevesinde-genel-bir-bakis-1

Milletlerarası Usul Hukukunda Dava Etmeme Emrine (Anti-Suit Injunction) İngiliz Hukuku, Brüksel Konvansiyon Rejimi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Genel Bir Bakış

Kaynağını İngiliz Hukukundan alan “anti-suit injunction” – Türkçe yaklaşık ifadesi ile “dava etmeme emri”2 – Kıta Avrupa Hukuku (Civil Law) sistemine sahip olan devletlere yabancı olan ve fakat İngiliz Hukukundan neş’et etmiş Müşterek Hukuk (Common Law) sistemi dahilindeki devletlerce uygulanan usul hukuku anlamında bir çeşit tedbir kavramıdır. Dava etmeme emri, en basit tanımı ile, iki …

Milletlerarası Usul Hukukunda Dava Etmeme Emrine (Anti-Suit Injunction) İngiliz Hukuku, Brüksel Konvansiyon Rejimi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Genel Bir Bakış Read More »

apostil-tasdik-serhi

Apostil Tasdik Şerhi ve Hukuki Mahiyeti

Denizcilik sektörünün uluslararası mahiyet taşıması itibari ile yabancı olmadığı “Apostil” kurumunun incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Denizcilik sektörü özelinde Apostil kurumuna en çok gemi satım sözleşmesi/gemi inşa sözleşmesi çerçevesinde tara$arın karşılıklı closing (kapanış) evrak taleplerinde ya da o%-shore şirketlerin kuruluş ve özellikle arzeden Certificate of Incumbency, Certificate of Tax-Exemption gibi şirket evraklarında (genelde banka hesap açılımlarında …

Apostil Tasdik Şerhi ve Hukuki Mahiyeti Read More »

imo-bunker-time-charterparty

IMO Bunker 2020 Kurallarının Zaman Çarteri Sözleşmesine (Time Charterparty) Olası Etkileri

Bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation, kısaca IMO) inisiyatif ve gayretleri sonucu,  Türkiye’nin de tarafı olduğu ¨Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine  Dair Uluslararası Sözleşme (ya da sektörce ve literatür de bilinen adı ile MARPOL 73/78 Sözleşmesi) birçok devlet tarafından imzalanarak, kabul edilmiş ve bu çerçevede de global bazda ticari gemilerden …

IMO Bunker 2020 Kurallarının Zaman Çarteri Sözleşmesine (Time Charterparty) Olası Etkileri Read More »

tasima-isleri-yetki-belgesi

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır (md. 2).  İşbu Yönetmelik uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler …

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Read More »

gemi-yakit-satim

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu [“TTK”] m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede hüküm yok ise- bir zaman çarteri sözleşmesi (time …

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi Read More »

tasima-sozlesmesi

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara …

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Read More »

Scroll to Top