cas-tahkim-karari

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradeleri ile varlığı ve çerçevesi belirlenecek bir yargılama usulüdür. Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir (4686 Sayılı Milletlerarası …

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi Read More »