apostil-tasdik-serhi

Apostil Tasdik Şerhi ve Hukuki Mahiyeti

Denizcilik sektörünün uluslararası mahiyet taşıması itibari ile yabancı olmadığı “Apostil” kurumunun incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Denizcilik sektörü özelinde Apostil kurumuna en çok gemi satım sözleşmesi/gemi inşa sözleşmesi çerçevesinde tara$arın karşılıklı closing (kapanış) evrak taleplerinde ya da o%-shore şirketlerin kuruluş ve özellikle arzeden Certificate of Incumbency, Certificate of Tax-Exemption gibi şirket evraklarında (genelde banka hesap açılımlarında bankanın talebi sonucunda) rastlanmaktadır. Lakin Apostil kurumunun hukuki mahiyetinin bilinmesi apostil şerhi taşıyan evraklara ilişkin içerik ve şekli sonuçları anlamında önem arzeder. Bu yazımızda sektörel önemine istinaden “Aposil” kurumunu ana hatları ile inceleyeceğiz.

Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin;

Scroll to Top