Information Newsletters (TR)

Yabanci-Dilde-Kaleme-Alinmis-Milletlerarasi-TahkimAnlasmalari

Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları

Tahkim yargılaması, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak aralarında çıkmış veya çıkabilecek bir anlaşmazlığın çözümünün bir veya birkaç kişiye bırakılması ve anlaşmazlığın ihtiyari olarak bırakıldığı kişi ya da kişilerce karara bağlandığı alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur (HMK m.412/1). Yargı, devletin temel fonksiyonlarından biridir ve kural olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Ancak özel …

Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları Read More »

cas-tahkim-karari

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradeleri ile varlığı ve çerçevesi belirlenecek bir yargılama usulüdür. Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir (4686 Sayılı Milletlerarası …

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi Read More »

ayakta-kurek-sorfu

CAS 2018/O/5830 Karar Tercümesi

Ayakta kürek sörfü sporunun uluslararası sörf federasyonuna mı yoksa uluslararası kano federasyonuna bağlanacağına ilişkin CAS’ın 5 Ağustos 2020 tarihli karar özetinin tercümesi aşağıdaki makalede verilmiştir. Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin; CAS 2018/O/5830 Karar Tercümesi – PDF

ulastirma-elektronik-takip-ve-denetim

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır. U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının …

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında Read More »

singapur-aracilik-sozlesmesi

Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2019 Aralık ayında kabul edilmiş olan Arabuluculuk Sonucunda Yapilan Uluslararasi Sulh Anlaşmalari Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (kısaca Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi) şu ana kadar toplam 46 devlet tarafından imzalanmış olup Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Sözleşme 14. maddesi gereği 3 …

Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi Read More »

Scroll to Top