milletlerarasi-usul-hukukunda-dava-etmeme-emrine-anti-suit-injunction-ingiliz-hukuku-bruksel-konvansiyon-rejimi-ve-turk-hukuku-cercevesinde-genel-bir-bakis-1

Milletlerarası Usul Hukukunda Dava Etmeme Emrine (Anti-Suit Injunction) İngiliz Hukuku, Brüksel Konvansiyon Rejimi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Genel Bir Bakış

Kaynağını İngiliz Hukukundan alan “anti-suit injunction” – Türkçe yaklaşık ifadesi ile “dava etmeme emri”2 – Kıta Avrupa Hukuku (Civil Law) sistemine sahip olan devletlere yabancı olan ve fakat İngiliz Hukukundan neş’et etmiş Müşterek Hukuk (Common Law) sistemi dahilindeki devletlerce uygulanan usul hukuku anlamında bir çeşit tedbir kavramıdır. Dava etmeme emri, en basit tanımı ile, iki taraf arasındaki bir uyuşmazlıkta, bir tarafın diğer taraf aleyhine mahkemeden talepte bulunarak ve bu taraf için yabancı bir mahkemede dava açmamasını, şayet dava açmış ise, buna devam etmemesini mahkeme kararı ile emreden (bu karar, bir ara karar da -interlocutory- olabilir) bir tedbir türü olarak açıklanabilir.

Detaylı bilgi için dokümanı inceleyin;

Scroll to Top