cas-tahkim-karari

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tahkim İradesinin Varliğinin Tahkim Şarti Üzerindeki Etkisi

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradeleri ile varlığı ve çerçevesi belirlenecek bir yargılama usulüdür. Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir (4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu md. 4/1). Tahkim yolu, kanunun açık ifadesi ile tahkim anlaşması veyahut sözleşmeye konan tahkim şartı ile kullanılabilmektedir. Ancak somut uyuşmazlıklarda “tahkim şartı” ifadesine muğlaklık kazandırmamak adına kanun maddesi devamında tahkim anlaşmasının ve tahkim klozunun geçerlilik şartlarını açıkça belirlemiştir.

Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin;

Scroll to Top