kalin

tasima-isleri-yetki-belgesi

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır (md. 2).  İşbu Yönetmelik uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler …

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Read More »

gemi-yakit-satim

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu [“TTK”] m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede hüküm yok ise- bir zaman çarteri sözleşmesi (time …

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi Read More »

tasima-sozlesmesi

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara …

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Read More »

ulastirma-elektronik-takip-ve-denetim

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır. U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının …

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında Read More »

singapur-aracilik-sozlesmesi

Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2019 Aralık ayında kabul edilmiş olan Arabuluculuk Sonucunda Yapilan Uluslararasi Sulh Anlaşmalari Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (kısaca Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi) şu ana kadar toplam 46 devlet tarafından imzalanmış olup Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Sözleşme 14. maddesi gereği 3 …

Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi Read More »

electronic-transport-tracking-and-control-system

About the Electronic Transport Tracking and Control System ( U-ETDS)

Electronic Transport Tracking and Control System ( U-ETDS) was first defined by the Turkish Road Transport Regulation (KTY),  which was published in official journal numbered 30295 and dated 08/01/2018. The Electronic Transport Tracking and Control System U-ETDS system is a system that will enable real-time tracking, evaluation and control of the goods, cargo and passenger …

About the Electronic Transport Tracking and Control System ( U-ETDS) Read More »

Scroll to Top