gemi-yakit-satim

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu [“TTK”] m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede hüküm yok ise- bir zaman çarteri sözleşmesi (time charter party) ile belli bir zaman dilimi için ticari yönetimi (employment of the vessel) kendisine bırakılan zaman çartereri (TTK m.1131 anlamında “tahsis olunan”), gemiyi ticarette kullanması, geminin seyr-ü sefer etmesine bağlıdır.

Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin;

Scroll to Top