Articles Published in Journals/Magazines

21 Nisan 2022

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”in 8. maddesinin “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış […]
1 Eylül 2020

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu [“TTK”] m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede hüküm yok ise- bir zaman çarteri sözleşmesi (time charter party) ile belli bir zaman dilimi için ticari yönetimi (employment of the vessel) kendisine […]
1 Eylül 2020

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

06/07/2018  tarihli  ve 30470  sayılı Resmi Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yônetmelik, 6 ı 02 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş,  ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü  olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır  (md.2).  işbu  Yönetmelik  uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler için Yetki Belgesi alma zorunluluğu  getirilmiştir. Yönetmelik’in 3. maddesinde “Taşıma İşleri Organizatörü”nden kimin anlaşılması […]
19 Nisan 2020

IMO Bunker 2020 kurallarının zaman çarteri sözleşmesine (Time Charterparty) olası etkileri

Bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation, kısaca IMO) inisiyatif ve gayretleri sonucu,  Türkiye’nin de tarafı olduğu ¨Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine  Dair Uluslararası Sözleşme (ya da sektörce ve literatür de bilinen adı ile MARPOL 73/78 Sözleşmesi) birçok devlet tarafından imzalanarak, kabul edilmiş ve bu çerçevede de global bazda ticari gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sürekli yenilenen ve güncellenen  kodifikasyon faaliyetlerine girişilmiştir. Bu bağlamda […]
18 Nisan 2020

International Payment Methods

Av. M. Hakan TÜFEKÇİ* / Arş. Gör. Canan ÜNAL** ABBREVIATIONS D/A            Document against Acceptance D/P             Document against Payment ICC            International Chamber of Commerce ISBP          International Standard Banking Practice for the Examination of Docu- ments under Documentary Credits No.             Number p.     Page Rep.                    Reports SITPRO   The Simpler Trade Procedures Board UCP           Uniform Customs and Practice for Documentary Credits URC           Uniform Rules for Collections USD           American Dollars v.                versus INTRODUCTION In international […]
Job Application