boeGK9J8EH

21 Nisan 2022

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”in 8. maddesinin “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış […]
22 Haziran 2021

About the Electronic Transport Tracking and Control System ( U-ETDS)

Below is a short information note about the Electronic Transport Tracking and Control System (U-ETDS) prepared especially for Freight Forwarders. In case you need more comprehensive information, please do not   hesitate to contact use via info@tufekcilaw.com Regards, Tufekci Law Firm. Electronic Transport Tracking and Control System ( U-ETDS) was first defined by the Turkish Road Transport Regulation (KTY),  which was published in official journal numbered 30295 and dated 08/01/2018. The […]
1 Eylül 2020

Gemi Yakıt Satım Sözleşmelerine İlişkin Kısa Notlar ve Covid19 Etkisi

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu [“TTK”] m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede hüküm yok ise- bir zaman çarteri sözleşmesi (time charter party) ile belli bir zaman dilimi için ticari yönetimi (employment of the vessel) kendisine […]
1 Eylül 2020

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

06/07/2018  tarihli  ve 30470  sayılı Resmi Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yônetmelik, 6 ı 02 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş,  ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü  olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır  (md.2).  işbu  Yönetmelik  uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler için Yetki Belgesi alma zorunluluğu  getirilmiştir. Yönetmelik’in 3. maddesinde “Taşıma İşleri Organizatörü”nden kimin anlaşılması […]
1 Eylül 2020

SİNGAPUR ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ

UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2019 Aralık ayında kabul edilmiş olan ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN ULUSLARARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (kısaca SİNGAPUR ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ) şu ana kadar toplam 46 devlet tarafından imzalanmış olup Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Sözleşme 14. maddesi gereği 3 üye devletin ilgili Singapur Sözleşmesini onaylama süreci sonrasında 6 ay içinde yürürlüğe gireceğinden sözleşmeyi onaylayan […]
1 Eylül 2020

The Singapore Mediation Convention

The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) opened for signature in Singapore on August 7, 2019. So far, 46 States have signed, including China, India, Turkey and the US. The Singapore Convention responds to the demand from a growing body of mediation users for an enforcement mechanism applicable to mediated settlement agreements in cross-border disputes. In accordance with the Article 14, the Convention will […]
19 Nisan 2020

IMO Bunker 2020 kurallarının zaman çarteri sözleşmesine (Time Charterparty) olası etkileri

Bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation, kısaca IMO) inisiyatif ve gayretleri sonucu,  Türkiye’nin de tarafı olduğu ¨Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine  Dair Uluslararası Sözleşme (ya da sektörce ve literatür de bilinen adı ile MARPOL 73/78 Sözleşmesi) birçok devlet tarafından imzalanarak, kabul edilmiş ve bu çerçevede de global bazda ticari gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sürekli yenilenen ve güncellenen  kodifikasyon faaliyetlerine girişilmiştir. Bu bağlamda […]
18 Nisan 2020

International Payment Methods

Av. M. Hakan TÜFEKÇİ* / Arş. Gör. Canan ÜNAL** ABBREVIATIONS D/A            Document against Acceptance D/P             Document against Payment ICC            International Chamber of Commerce ISBP          International Standard Banking Practice for the Examination of Docu- ments under Documentary Credits No.             Number p.     Page Rep.                    Reports SITPRO   The Simpler Trade Procedures Board UCP           Uniform Customs and Practice for Documentary Credits URC           Uniform Rules for Collections USD           American Dollars v.                versus INTRODUCTION In international […]
18 Nisan 2020

The Court Of Arbitration For Sports Emergency Guidelines

Regarding to setbacks in the world of sports arising from COVID-19, the Court of Arbitration for Sport (CAS) have made some adjustments on Article R31 and Article R32 of the Code of Sports-related Arbitration (the Code) on 16 March 2020. The previous version of Article 31 §3 specifies that any written submissions such as the arbitration requests and the statement of appeal should be submitted to the CAS Court Office […]
Job Application